DTI

co je to DTICo je to DTI? Tato zkratka je důležitým parametrem při posuzování schopnosti žadatele/žadatelů řádně splácet současné i plánované úvěry, půjčky a hypotéku. Zkratka znamená „Debt To Income“ a v roce 2018 nastavila ČNB limit na hodnotu 9. To znamená, že veškeré vaše příjmy na následujících 9 let jsou i limitem pro maximální výši zadluženosti.

DTI je společně s LTV a DSTI novým parametrem při regulaci hypoték od ČNB, která začala v říjnu 2018. Omezuje totiž žadatelům s nižším příjmem případné dofinancování dalším úvěrem.

Jak se počítá DTI

Zde se počítá pouze čistým příjmem všech žadatelů, a stejně tak i s jejich závazky z půjček, úvěrů, leasingů, kreditních karet, kontokorentů atd. V tomto výpočtu nejsou zohledňovány náklady na domácnosti. Opravdu se počítá pouze z příjmů. Pokud tedy má manžel a manželka společný měsíční příjem 25.000 Kč + 22.000 Kč, je limitem pro jejich zadluženost částka.

 

Příklad: 25.000 + 22.000 = 47.000 x 108 = 5.076.000 Kč. Proč je příjem domácnosti násoben číslem 108? Protože 9 let vždy po 12 měsících je 9×12, tedy 108.

 

 

Děkujeme za Vaše hodnocení a podporuByly pro vás informace v tomto příspěvku přínosné? Našli jste požadované podklady? V tom případě jsme rádi a děkujeme za vaše kladné ohodnocení a sdílení článku a odkazu na náš web na Facebooku. Rádi pomůžeme i vašim přátelům.