Exekuce na nemovitost

exekuce na nemovitost

Exekuce na nemovitost je výkonem soudního rozhodnutí, kterým je vymáhána pohledávka od dlužníka. Do katastru nemovitostí je zapsáno zástavní právo soudní a bez souhlasu vykonavatele rozhodnutí (exekutora) nelze nemovitost prodávat či převádět. Exekuce jako taková totiž povinnému (dlužníkovi) zakazuje takto nakládat se svým majetkem.

Exekuce na nemovitost je prvním krokem, jak se vymáhá pohledávka od dlužníka. Zápisem exekuce do katastru se zamezí převodu nemovitosti a dlužník tak nemůže obejít výkon exekuce. Dalším, podstatně bolestivějším krokem je dražba nemovitosti. K té přistupuje exekutor, pokud dlužník nesplácí své závazky, nedodržuje splátkový kalendář nebo není šance, že by svůj dluh splatil jinak.

Dražit nemovitost začíná exekutor s vyvolávací cenou na 60% odhadní ceny nemovitosti. Když se v prvním kole nenajde kupující, který by za tuto cenu nemovitost koupil nebo přihodil, je vyvolávací cena pro další kolo ponížena. Tady je ovšem riziko, ze vydražená cena nebude dostačující na úhradu dluhu. Exekutor si po výkonu exekuce na nemovitost strhne náklady na výkon exekuce, náklady na dražbu a vše, co mu zákon dovolí. Může se tedy stát, že i když se nemovitost vydraží za lepší cenu, než byla vyvolávací, nebude vše stačit na úhradu exekuce a dlužník bude i nadále v exekuci.

Jak se dá výhodněji vyplatit exekuce na nemovitost

Exekuce se zapisuje do centrálního registru exekucí a to je jeden z hlavních registrů, kam se dívají banky, pokud se posuzuje bonita klienta. Tím pádem nemá dlužník šanci si vzít bankovní úvěr na vyplacení exekuce. O svojí nemovitost tímto nevýhodným způsobem. Pořád je zde ale možnost zachránit podstatnou část svého majetku před nízkou vyvolávací cenou a před poplatky exekutora za dražbu.

Vlastníte nemovitost, na kterou je uvalena exekuce a chcete výhodněji vyplatit svůj závazek? Dávejte si pozor na lákavé, ovšem nevýhodné nabídky nebankovních společností a raději využijte bezpečný způsob, kterým se dá vyplatit exekuci.

Děkujeme za Vaše hodnocení a podporuByly pro vás informace v tomto příspěvku přínosné? Našli jste požadované podklady? V tom případě jsme rádi a děkujeme za vaše kladné ohodnocení a sdílení článku a odkazu na náš web na Facebooku. Rádi pomůžeme i vašim přátelům.