Zástavní smlouva

zástavní smlouva na nemovitostZástavní smlouva je způsob zajištění dluhu, který máte u poskytovatele úvěru – banky. Hypoteční úvěr je zajištěný nemovitostí a právě proto slouží zástava na nemovitosti. Nemusí jít pouze o kupovanou nemovitost. Do zástavy je možné dát i jinou vhodnou nemovitost. To pomáhá pokud se řeší hypotéka na družstevní byt nebo nemáte vlastní zdroje a kvůli potřebnému LTV dáte do zástavy kupovanou i další nemovitost pro dofinancování hypotéky.

Základní podmínkou čerpání hypotéky je předložit Návrh na vklad zástavního práva do Katastru nemovitostí a Zástavní smlouva s ověřeným podpisem prodávající strany. Smlouvu totiž v rámci prodeje musí podepsat aktuální vlastníci nemovitosti, a zároveň podepisují i Návrhy na vklad. Tímto způsobem je pak z banky rychleji vyplacena hypotéka na úhradu části kupní ceny. Výplata probíhá do bezpečné úschovy. Nikdy se nevyplácí přímo prodávající straně.

Zástavní smlouva přechází na kupujícího

Po vložení zástavní smlouvy na katastr nemovitostí a vyplacení hypotéky do úschovy se pak postupuje dále tak, jak je nastavena kupní smlouva a smlouva o úschově. Pokud jde o běžný postup, tak do 5 dnů od připsání všech peněz do úschovy a případného vyplacení úvěru prodávajícího se zástavou na prodávané nemovitosti, vloží pověřená osoba (uschovatel, realitní kancelář a pod.) na Katastr nemovitostí Návrh na převod vlastnického práva, a k němu se jako hlavní příloha dodá Kupní smlouva. Poté v následujícím dnu se spustí ochranná lhůta 20 dnů a po ní následuje převod nemovitosti na nové majitele dle kupní smlouvy.

Tímto převodem jsou na nové majitele – kupující – převedena nejen veškerá práva k nemovitosti, ale i závazky nemovitosti. To znamená, že i zástavní smlouva banky kupujících, kterou prodávající vkládal na Katastr nemovitostí.

Na kupující v některých případech přechází i smlouva o zástavě z úvěru/hypotéky prodávajícího. Tedy pokud měl nemovitost na hypotéku, a ta se na základě vyčíslení zůstatku uhradila z hypotéky kupujících. Tuto zástavní smlouvu má prodávající do daného termínu povinnost odstranit.

To probíhá tak, že zůstatek dluhu vyplatí kupující hypotékou. Banka prodávajícího pak do 30 dnů od úhrady všech závazků zašle prodávajícímu souhlas s výmazem. Tím se dá z katastru odstranit zástavní smlouva původní banky. I tady platí ochranná lhůta 20 dnů a termín pro provedení výmazu.

Děkujeme za Vaše hodnocení a podporuByly pro vás informace v tomto příspěvku přínosné? Našli jste požadované podklady? V tom případě jsme rádi a děkujeme za vaše kladné ohodnocení a sdílení článku a odkazu na náš web na Facebooku. Rádi pomůžeme i vašim přátelům.