DTI

Co je to DTI? Tato zkratka je důležitým parametrem při posuzování schopnosti žadatele/žadatelů řádně splácet současné i plánované úvěry, půjčky a hypotéku. Zkratka znamená "Debt To Income" a v roce...

DSTI

Maximální měsíční zadluženost. To je stručná formulace pro DSTI ("Debt Service To Income") a pro nový limit stanovený ČNB, který je nyní nastaven na 45%, ve výjimečných případech až 50%....