Exekuce na nemovitost

Exekuce na nemovitost je výkonem soudního rozhodnutí, kterým je vymáhána pohledávka od dlužníka. Do katastru nemovitostí je zapsáno zástavní právo soudní a bez souhlasu vykonavatele rozhodnutí (exekutora) nelze nemovitost prodávat...