Kupní smlouva je jednou z variant způsobu nabytí. Také je označována jako nabývací titul. Obsahuje nejen informace o straně prodávající a straně kupující, ale samozřejmě i předmět převodu, způsob nabytí (podílové, Společné jmění manželů), kupní cenu a způsob její úhrady.

Dále pak termíny pro úhradu kupní ceny, způsob úhrady a využitou úschovu. Pouze ve výjimečných případech se totiž zasílají peníze přímo na účet strany prodávající. V kupní smlouvě jsou také podmínky, za jakých se řeší odstoupení od kupní smlouvy.