Rezervační smlouva

Rezervační smlouva slouží k potvrzení zájmu strany kupující o koupi nemovitosti a strany prodávající pro prodej nemovitosti. Zároveň jsou v ní stanoveny jednotlivé termíny a samozřejmě i předmět prodeje a jeho prodejní cena. Podmínky a informace obsažené v rezervační smlouvě se dají následně měnit a upravovat pouze na základě dodatku...

Číst více

Kupní smlouva

Kupní smlouva je jednou z variant způsobu nabytí. Také je označována jako nabývací titul. Obsahuje nejen informace o straně prodávající a straně kupující, ale samozřejmě i předmět převodu, způsob nabytí (podílové, Společné jmění manželů), kupní cenu a způsob její úhrady. Dále pak termíny pro úhradu kupní ceny, způsob úhrady a...

Číst více